Vážení a milí spoluobčané, srdečně Vás vítám na svých webových stránkách, kde naleznete informace o mé práci v Senátu i mimo něj.

Co je nového

Novinky z úřadu senátorky, z kraje a informace pro občany

Den ozbrojených sil jsem si připomněla s vojáky hranické posádky

1. 7. 2020

S vojáky hranické posádky jsem si při příležitosti Dne ozbrojených sil Armády ČR připomněla historický okamžik počátku budování československé armády.

VÍCE

Začínají prázdniny!

30. 6. 2020

Předání vysvědčení - vždycky to byl pro mě významný den, ne vždy ale radostný. Je to den zlomu, pak už začíná volnost prázdnin.

VÍCE

Setkání s přítelem Petrem Pithartem v Senátu

27. 6. 2020

U příležitosti představení kandidátů do Senátu jsem se potkala s mým milým přítelem Petrem Pithartem.

VÍCE

RNDr. Jitka Seitlová

Senátorka za volební obvod č. 63 - Přerov

Narodila jsem se v roce 1954 v Přerově a dětství prožila v zahradách a na polích v Lipníku. Myslím, že tam je počátek mého obdivu a hlubokého respektu k přírodě, vzájemného působení živého a neživého systému, kterého jsme součástí.

Po získání doktorátu přírodních věd v Brně jsem vedla terénní průzkumy sanace vody, připravovala studie ochrany životního prostředí pro územní plánování. V roce 1990 mne MŽP přijalo do nových oborů odpadů a EIA, pracovala v odpadové firmě ASA a konečně řídila referát ŽP okresu v Přerově.

Práci senátorky jsem vykonávala již v letech 1996 až 2007, pak mne zvolili poslanci a senátoři zástupkyní veřejného ochránce práv. Šest let jsem v této funkci hájila občany před nesprávným a nezákonným postupem úřadů.

Díky získaným zkušenostem vím, že se musí ještě mnoho změnit, aby zákony byly spravedlivé pro všechny, na všech úrovních byla respektována rovnost osob před právem a zajištěna dostupnost a účinná vymahatelnost spravedlnosti.

"Hájím úctu k člověku a právo na straně spravedlnosti!"

Nechci, aby to bylo chápáno a ani to není klišé, když budu současné období charakterizovat zápasy o nabytá demokratická práva a svobody občanů, kvalitu jejich života, zdravotní bezpečnost a spravedlivé právo.

Vážnou obavu mám z rizik globálních klimatických změn, proto hledám a snažím se prosadit opatření - aby nemizely lesy a stromy provázející nás několik generací, aby v řekách a potocích tekla čistá voda a sucho neničilo půdu a úrodu a zůstalo tu aspoň kousek opravdové přírody pro naše potomky. To vše musíme zvládnout spolu se zajištěním bezpečí a hrozící ekonomickou krizí vyvolanou Covidem.

Přála bych si, abychom byly úspěšnou zemí, kde žijí spokojení lidé!

Vaše Jitka Seitlová